privacy - cookiebeleid

1- Algemeen

Music & Food verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Music & Food is de handelsbenaming van Greet Van ’t veld, Vlierbeekstraat 41, 3052 Oud-Heverlee, +32 474 99 05 47,
greet@musicandfood.be, ondernemingsnummer BE 0668.416.310.

Music & Food respecteert de privacy van alle bezoekers, klanten, gebruikers en leveranciers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Music & Food. U dient zich ervan bewust te zijn dat Music & Food niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Greet van ‘t Veld op greet@musicandfood.be.

2- Welke informatie verzamelen wij

Music & Food ontvangt, verzamelt en bewaart alle informatie die u op onze website invult of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met internet te verbinden. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden op de pagina, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.

We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mailadres, wachtwoord, communicatie), betalingsgegevens, opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

3- Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om onze diensten correct te kunnen leveren, voor marketingdoeleinden en voor het beheer van klantenrelatie.
• Beheer van levering van diensten en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd.
• Marketingdoeleinden: Wij kunnen uw emailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en infomails, doch enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.
• Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en / of afgeleide niet-persoonlijke Informatie te creëren, die wij of onze zakelijke partners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren
• Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

4- Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • a) toestemming (o.a. door het invullen van het contactformulier)
 • b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

5- Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen van de Music & Food -groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Music & Food verbonden zijn of met enige andere partner van Music & Food.
Music & Food garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

6- Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Music & Food bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

7-Uw rechten

 • Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
  Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, dient u een mail te sturen naar greet@musicandfood.be.
 • Direct marketing
  U heeft het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing

8- Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Music & Food maakt gebruik van volgende types cookies:

 • technische cookies met als doel u een optimale site-ervaring te bieden
 • Third Party cookies, i.c. Google analytics: zie verder

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9- Wie contacteren bij vragen

Klanten kunnen iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van hun rechten richten aan onze DPO: Greet Van ’t veld – greet@musicandfood.be,
+32 474 99 05 47.
.
10- Klachten

U heeft over het recht om een klacht in te dienen bij de bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

11-Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wijzigingen en toelichtingen zijn van toepassing vanop het moment van hun publicatie op de website, het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Scroll naar top

No Jingle

Bells this

year ?

Music & Food heeft voor u de perfecte kerstlijst.
Geen clichés, geen engelenzang. Wel muziek van vandaag met een vleugje nostalgie.

bedankt voor uw bericht
we nemen zo snel mogelijk contact met u op